U bent hier: Homepagina » Patiëntvragen

Veelgestelde vragen

Als patiënt heeft u wellicht vragen over uw factuur, behandeldatum en/of geregistreerde verrichtingen. Uw verzekeraar kan vaak op deze vragen antwoord geven. Hieronder ziet u een overzicht van de meest gestelde vragen. Mocht u er niet uitkomen met uw verzekeraar en staat uw vraag er in onderstaand overzicht niet bij, dan kunt u contact met ons opnemen.

Wat is een DBC?

Ziekenhuizen gebruiken DBC-zorgproducten (diagnose behandeling combinaties) om de zorg in rekening te brengen. In een DBC-zorgproduct is vastgelegd welke diagnose en welke behandeling bij uw zorgvraag horen. Het uiteindelijke geleverde DBC-zorgproduct is afhankelijk van de behandeling die u ondergaat: poliklinisch, dagbehandeling, opname, type operatie en eventueel aanvullend onderzoek zoals bijvoorbeeld een CT-scan.

DBC-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke breuk. Wat wel van belang is, is de zwaarte van de behandeling. Zo maakt het uit of de patiënt overnacht in het ziekenhuis, of dat hij meteen naar huis kan. Of dat de patiënt een operatie ondergaat of niet. Ook het aantal bezoeken aan de medisch specialist kan een rol spelen.

Er staat dat ik op 1-11-2015 in het ziekenhuis ben geweest, maar dat klopt niet. Ik ben wel een keer geweest maar dat was op een andere datum?

Het betreft hier niet de behandeldatum, maar de openingsdatum van uw DBC zorgproduct. DBC’s hebben een vastgestelde looptijd (bepaald door de overheid). Hieronder volgt een voorbeeld:

Uw DBC wordt gestart op 01-01-2016 (de datum waarop u het consult heeft met de specialist). De  DBC wordt gesloten op 31-3-2016 (90 dagen). Wanneer de behandeling nog niet klaar is binnen de looptijd van de eerste DBC, wordt direct na het sluiten van de eerste DBC, een nieuw DBC-subtraject gestart op 01-04-2016. Dit betekent niet dat u ook op 01-04-2016 in het ziekenhuis bent geweest. De startdatum van de DBC wordt vermeld op de nota.

Mijn bezoek was in 2016, waarom krijg ik dan een rekening voor 2015?

De openingsdatum van de DBC ligt in een ander jaar dan het eerste bezoek van de (vervolg) DBC. De openingsdatum van de DBC  bepaalt met welk  jaar het eigen risico verrekend wordt . Dus wanneer de openingsdatum in 2015 ligt, wordt dit verrekend met het eigen risico in 2015. Omdat een DBC een vastgestelde looptijd heeft, kan het zijn dat het eerste bezoek in deze vervolg DBC pas in 2016 heeft plaatsgevonden. De openingsdatum was echter 2015.

Ik heb een rekening van mijn zorgverzekeraar gekregen, maar ik weet niet meer waarvoor dit was?

U kunt voor deze vraag contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u vertellen voor welke behandeling u een factuur heeft gehad.

Waarom krijg ik twee rekeningen voor één klacht?

De startdatum van de DBC is bepalend voor het jaar waarin uw eigen risico wordt aangesproken.  Wanneer u dus voor een langere periode onder behandeling bent, is het mogelijk dat er meer dan één zorgproduct in rekening wordt gebracht. De startdatum van de DBC zorgproducten kunnen in verschillende jaren zijn. Omdat  de vervolg DBC in een ander behandeljaar is  geopend, wordt het eigen risico van dat jaar aangesproken. En zo kan het voorkomen dat u in het eerste behandeljaar een bepaald bedrag aan eigen risico betaalt en het jaar daarop nog eens.

Ik ben heel kort bij de specialist geweest en dat kost meer dan bijv. 200 euro, hoe kan dat?

De kosten van een behandeling, een zogenaamd DBC-zorgproduct, zijn gebaseerd op de gemiddelde kosten van die behandeling. Het is dus geen optelsom van de kosten voor de activiteiten, maar gebaseerd op de gemiddelde kosten die gemaakt worden bij het behandelen van een patiënt. Ook kosten voor huisvesting, apparatuur en facilitaire zaken zijn in die gemiddelde kosten meegenomen.
DBC-zorgproducten zijn een soort zorgpakketten die gebruikelijk zijn bij een bepaalde behandeling, bijvoorbeeld een gebroken arm. De prijs voor dit DBC-zorgproduct is een gemiddelde van alle kosten bij een dergelijke breuk. Het maakt daarbij dus niet uit of er één of vijf foto’s zijn gemaakt.

Als er in de ervaring van de patiënt weinig in het ziekenhuis is gebeurd, kan de zorgnota toch nog als hoog overkomen. Ook het omgekeerde kan zich voordoen; een behandeling is in werkelijkheid vele malen duurder dan de kosten die op de rekening staan.

Ik ben vorig jaar in het ziekenhuis geweest, waarom krijg ik nu pas de afrekening van mijn eigen risico?

Dit kan twee redenen hebben:
– De zorg wordt gefactureerd in DBC zorgproducten. Een DBC kan 90
– 120 dagen open staan. Hierna kan de DBC pas gedeclareerd worden.
– De prijsafspraken tussen uw ziekenhuis en zorgverzekeraars hebben voor het jaar 2015 erg lang geduurd. Zolang er geen vastgestelde tarieven zijn, kan het ziekenhuis de zorg nog niet declareren.

Ik heb mijn eigen risico eerst moeten betalen en nu stort de zorgverzekeraar dat weer terug?

Uw DBC zorgtraject is gecrediteerd aan onze kant, er komt echter een nieuwe debet aan, dus uw zorgverzekeraar zal nogmaals het verschuldigde eigen risico met u verreken. Sorry voor het ongemak.

Waarom is er gecrediteerd?
De registratie van uw zorgproduct was nog niet volledig.

Ik heb een nota van het ziekenhuis ontvangen, maar ik ben gewoon verzekerd?

Het feit dat u de rekening thuis gestuurd krijgt, kan meerdere redenen hebben:
– Er is onverzekerde zorg uitgevoerd. Deze rekening zal altijd naar de patiënt gestuurd worden.
– Uw zorgverzekeraar vergoed slechts een gedeelte van de behandeling. Neem hiervoor contact op met uw verzekering
– Mogelijk is uw verzekering niet bij het ziekenhuis bekend, geef dit alsnog door aan het ziekenhuis.

Ik verander van zorgverzekeraar, wie krijgt dan de factuur?

De factuur voor ziekenhuiszorg naar de zorgverzekeraar waar u op de startdatum van de DBC verzekerd was. Die startdatum (meestal het eerste contact van de patiënt met het ziekenhuis) is dus bepalend voor de zorgverzekeraar die de factuur ontvangt.

Heb ik een verwijzing van de huisarts nodig?

Een behandeling in het ziekenhuis wordt alleen vergoed na een geldige doorverwijzing van de huisarts. Wilt u zonder geldige verwijsbrief toch behandeld worden, dan ontvangt u zelf de factuur voor de gemaakte zorgkosten.

Ik wil een onverzekerde behandeling ondergaan,  met wie kan ik nu het best contact opnemen over de vergoeding van de zorgkosten?

U kunt het best contact opnemen met uw zorgverzekeraar. Zij kunnen u precies vertellen bij welke behandeling vergoeding in aanmerking komt. Leest u ook altijd uw polis voorwaarden goed door.

Wat is het eigen risico?

Voor de meeste zorg uit de basisverzekering betaalt u (vanaf 18 jaar) een bepaald bedrag aan verplichte eigen risico per kalenderjaar. Naast dit verplichte eigen risico kan het zijn dat u een vrijwillig eigen risico betaalt. Dit heeft u dan zelf afgesproken met uw zorgverzekeraar. Voor sommige zorg uit het basispakket geldt een eigen bijdrage. De eigen bijdrage staat los van het eigen risico.

Hoogte van het eigen risico in 2015 en 2016
– 2015: minimaal €375. Maximaal €850
– 2016: minimaal €385. Maximaal €885

Voor welke zorg geldt het eigen risico?

Het eigen risico betaal je voor zorg uit de basisverzekering. Denk dan aan bijvoorbeeld:
– Medicijnen
– Bloedprikken (doorgestuurd vanuit huisarts)
– Ambulancevervoer
– Ziekenhuisopnames
– Ziekenhuisoperaties
– Fysiotherapie bij een chronische aandoening vanaf de 21ste behandeling
Voor zorg uit de aanvullende verzekering betaal je nooit een eigen risico.

Wanneer wordt het eigen risico niet in rekening gebracht?

– Verzekerden jonger dan 18 jaar 
– Kosten van de huisarts 
– Kosten voor verloskundige zorg en kraamzorg
– Vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering 
– Tandartskosten voor verzekerden jonger dan 18 jaar 
– Hulpmiddelen in bruikleen van thuiszorg
– Nacontrole levende orgaandonor (nier- of levertransplantatie) 
– Ketenzorg. Dit is zorg waarbij verschillende zorgaanbieders samenwerken (bijvoorbeeld bij diabetes behandelingen)
– Wijkverpleging
– Bij een aantal zorgverzekeraars betaal je voor bijvoorbeeld voorkeursgeneesmiddelen geen eigen risico.

Handige websites

Uitleg over de DBC systematiek
– www.nza.nl
– www.dezorgnota.nl

Informatie over laboratorium onderzoek  en radiologie onderzoek
– www.diagnostiekvooru.nl


Bron: NZa