U bent hier: Homepagina » Privacyverklaring CashCure

CashCure BV, gevestigd aan Computerweg 37 3821AA AMERSFOORT, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:CashCure BVComputerweg 373821 AA AMERSFOORTTel: 085-4834200

Peter Lensselink is de Functionaris Gegevensbescherming van CashCure BV. Hij is te bereiken via info@cashcure.nl

CashCure BV respecteert jouw privacy, erkent de behoefte aan controle over persoonlijke gegevens en behandelt gegevens vertrouwelijk. Dit doen we door ons strikt te houden aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. Daarnaast vinden wij het belangrijk om je op de hoogte te stellen van de manier waarop wij gegevens verwerken.

Persoonsgegevens die wij verwerken

CashCure BV verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze website, een (potentiele) klant bent, of omdat één van onze klanten een vordering op je heeft of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Eventuele vordering van één van onze klanten aan jou, inclusief inhoud van de factuur
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een reactie op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • Locatiegegevens
 • Internetbrowser en apparaat type
 • Lijst met contactgegevens van de klant via een app
 • CashCure BV volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CashCure BV verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren of toe te lichten
 • Om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om je te kunnen bellen of mailen indien er vragen zijn over een factuur van onze klanten
 • Om een goede administratie rondom de afwikkeling van de facturen van onze klanten mogelijk te maken

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CashCure BV bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

CashCure BV verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou, haar klanten of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. CashCure BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CashCure BV gebruikt alleen technische en functionele cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door CashCure BV en heb je het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@cashcure.nl. Om er

zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. CashCure BV wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons  

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CashCure BV neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cashcure.nl

CashCure: grip op zorgdeclaraties

Contact opnemen Brochure downloaden